เช็กเลย! เงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-บำนาญ ปี’64 เข้าวันไหนบ้าง ?

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564  

วันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าเงินเดือนและค่าจ้างเข้าวันไหนบ้าง ดังนี้

1. เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564

 • เดือนมกราคม เข้าวันที่ 26 ม.ค.64
 • เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 22 ก.พ.64
 • เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 26 มี.ค.64
 • เดือนเมษายน เข้าวันที่ 27 เม.ย.64
 • เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 25 พ.ค.64
 • เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 25 มิ.ย.64
 • เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 22 ก.ค.64
 • เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 26 ส.ค.64
 • เดือนกันยายน เข้าวันที่ 27 ก.ย.64
 • เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 26 ต.ค.64
 • เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 25 พ.ย.64
 • เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 27 ธ.ค.64

2. บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564

 • เดือนมกราคม เข้าวันที่ 22 ม.ค.64
 • เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 18 ก.พ.64
 • เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 24 มี.ค.64
 • เดือนเมษายน เข้าวันที่ 23 เม.ย.64
 • เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 21 พ.ค.64
 • เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 23 มิ.ย.64
 • เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 20 ก.ค.64
 • เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 24 ส.ค.64
 • เดือนกันยายน เข้าวันที่ 22 ก.ย.64
 • เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 21 ต.ค.64
 • เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 23 พ.ย.64
 • เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 23 ธ.ค.64

ตารางเงินเดือนข้าราชการ